Start główna - aktualności

Lekcja informatyki w grupie Biedronki

Zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami komputera, utrzymaniem właściwej postawy przy komputerze oraz zasadami pracy z komputerem.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się również, czym jest Internet i do czego służy; poznały zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzeń ekranowych i Internetu, dowiedziały się, co robić w sytuacji ich napotkania oraz o alternatywnych sposobach spędzania czasu. Przedszkolaki chętnie brały udział w dyskusji i zaangażowaniem sprostały wymaganiom, jakie postawiła przed nimi pani Basia. Pani Basi serdecznie dziękujemy. To była mądra i pouczająca lekcja.

XXWQ6159 KGYD8924 NKSD3258 IMG_3377 JDSS1838 DUCH8031 IMG_3380 QYAT6393 IMG_3379