Opis Przedszkola

   

Przedszkole Nr 4 w Namysłowie z Oddziałem w Krasowicach jest placówką siedmiodziałową, zapewniającą opiekę dzieciom w wieku od 3 - 6 lat. W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola uczęszcza 151 dzieci, w tym 137 do placówki w Namysłowie i 14 do oddziału w Krasowicach. Placówka macierzysta, zlokalizowana jest na terenie miasta Namysłów, w niedalekiej odległości od centrum miasta. Otoczona jest zielenią, a przylegające do budynku dwa place zabaw (dla dzieci młodszych i starszych), są wspaniałym miejscem do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

 

W budynku przedszkola znajdują się sale zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych. Są one przestronne i estetycznie urządzone, wyposażone w odpowiednie sprzęty, meble i pomoce dydaktyczne dostosowane do wzrostu i wieku dzieci oraz ich liczby w danym oddziale. W każdej z sal znajdują się różnorodne kąciki zabaw, których organizacja ulega zmianom w zależności od realizowanego programu oraz potrzeb i zainteresowań dzieci. Baza dydaktyczna sprzyja stymulacji różnych form aktywności dzieci, uwzględniając ich potrzeby, związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem oraz różnorodnymi zainteresowaniami.

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30.

 

Oddział w Krasowicach mieści się w centrum wsi w budynku świetlicy wiejskiej. Do oddziału należą dwie sale, szatnia i toalety.

 

Mamy możliwość korzystania ze świetlicy wiejskiej podczas zajęć ruchowych oraz imprez i uroczystości przedszkolnych. W pobliżu budynku znajduje się wiejski plac zabaw, z którego systematycznie korzystamy.

 

Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 13.00.