Start główna - aktualności

Dzień Praw Dziecka

Dzieci z gr. „Biedronki”, prawa dziecka poznawały przez cały tydzień.

Informacje przekazane podczas zajęć uświadomiły im, że każdemu dziecku przysługuje szereg różnych praw (m.in. prawo do imienia, nazwiska i obywatelstwa, prawo do życia bez przemocy, prawo do tajemnicy i prywatności, prawo do zabawy i nauki, odpoczynku itp;), a obowiązkiem dorosłych jest chronić dzieci i opiekować się nimi. Małe „Biedronki” dowiedziały się także do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku łamania ich praw oraz poznały instytucję Rzecznika Praw Dziecka. 20 listopada został ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z tej właśnie okazji, dzisiejszy dzień był podsumowaniem wiedzy na temat znajomości Praw dziecka. Dzieci z grupy oglądnęły przedstawienie w komputerze pt: „Baśń o prawach dziecka”, która miała na celu uświadomienie przedszkolakom, jakie mają prawa oraz przypomnienie dorosłym o konieczności ich przestrzegania.

iurdfcv 1 4 3 8 udgf 11 ghjn 10 7 hgfsdghj 6 9 2 5 kjfb