Start główna - aktualności

Komunikat dla rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW

 

Szanowni Rodzice,
Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa dzieci są nam obojętne. Spośród ofert ubezpieczenia NNW jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystwza najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty UBEZPIECZENlA TUiR S.A. dostępne na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko). Brak decyzji o ubezpieczeniu grupowym pozwala nam na pozostawienie Rodzicom niezależności w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do Państwa oczekiwań, preferencji ipotrzeb. Z tego względu polecamy skorzystanie z portalu Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród 5 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 1O% zniżką, przez co jest ono tańsze niź ubezpieczenie grupowe.
Dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest możliwość - w ramach jednej polisy ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci. będących w różnym wieku ina róźnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek z możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia. Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie dedykowanego Kodu Opiekuna 2OO54, obie te opcje gwarantują uzyskanie lOYo rabatu od składki na wszystkie u bezpieczone dzieci, ZAKUPU TE6O NALEZY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 20l8, BY UNIKNĄĆ PRZERWY w UBEZPIECZENIU DZIECKA. OCHRNA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNE6O DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI. W sprawie wszelkich pwań czy Wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :
Iwona Błaszczyk
Tel. 608 098 203
e-mail: iblaszczyk@ bezpieczny.pl